woensdag 22 februari 2017

Oh-oh...

Another, unplanned change of plans...I broke a bone in my foot so no big building projects for a while.

I will have to stick to little things with simple materials. I think mostly I will need heaps of patience.

I will be back though! 😉

zondag 19 februari 2017

Change of plans - verandering

Today I want to introduce you to Emma-Louise. The young lady who bought the Coventry which is now being remodelled.
She had her last day of work as a secretary and is now going to make it as a writer.
Here she is, straight out of work as you can see in her most awful outfit (seriously, who dresses these dolls??)

Vandaag laat ik jullie kennismaken met Emma-Louise, de jonge dame die de cottage heeft gekocht die nu gerenoveerd wordt.
Ze heeft haar laatste werkdag als secretaresse achter de rug en gaat vanaf nu als schrijver door het leven.
Hier is ze, rechtstreeks uit het werk zoals je kunt zien aan haar truttige outfit (wie verzint zoiets?)


Emma-Louise came to talk to the architect because a few things need changing. First of all, she does not at all like the outside of the extension and second, she needs more space so the extension needs to be extended. Add to that, that there is not enough light in her office, the architect has his work cut out for him!

Emma-Louise kwam om met de architect te spreken want er moeten wat veranderingen worden aangebracht: ze vindt de bekleding van de buitenkant van de uitbouw niet mooi, ze heeft veel meer ruimte nodig dus de uitbouw moet worden uitgebouwd en haar kantoor is veel te donker. Haar architect kan dus aan de slag!So while the plans for her cottage are being redrawn, she changed in something more happy.
Dus terwijl de plannen voor de verbouwing worden aangepast heeft ze zich omgekleed in iets vrolijkers.

This is a handmade tunic my mother used to wear in the 60's - 70's. It came with matching flared pants. The pants were thrown out but I managed to hold on to the tunic and I even kept the matching earrings. I loved it as a child, and I still love it. I think if you asked my soul to paint a self-portrait, this is what my soul would paint. This fabric touches me on a very deep level. They don't make patterns like these any more. Now and then, I take a little piece of the tunic for a project and today I used some of it to make a dress for Emma-Louise.

Dit is een handgemaakte tuniek die mijn moeder in de jaren 60/70 droeg. Hij kwam met een broek met wijd uitlopende pijpen. De broek is weggegooid maar de tuniek heb ik kunnen redden, net als de bijpassende oorbellen.
Als kind was ik al gek op deze tuniek en nog steeds ben ik er gek op. Ik denk dat als je aan mijn ziel vraagt om zelfportret te schilderen, ze dit zou schilderen. Deze stof raakt mij op een heel diep niveau.
Dit soort stoffen worden helaas niet meer gemaakt. Soms gebruik ik er een klein stukje van voor een project, zo ook vandaag. Ik maakte er een jurkje van voor Emma-Louise.


She went shopping and ran into the The A-team! Yes, they're back!

Ze ging boodschappen doen en liep het A-team tegen het lijf. Ja, ze zijn er weer!

Angelique is delighted to have a new friend and she hit it off with Emma-Louise right away! They even have the same scooter!

Angelique is blij om een nieuw vriendinnetje te hebben en het was meteen dikke mik tussen die twee. Ze hebben zelfs dezelfde scooter.


So let's let the new neighbours get acquainted. We will come back when there are some more changes to the house.

Laten we de nieuwe buren rustig kennis laten maken. We komen wel terug als er vorderingen zijn gemaakt aan het huis.

Thank you for visiting my blog! 

Dank je dat je mijn blog bezoekt!